เชิญเข้าร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

เชิญเข้าร่วมนิทรรศกา

Read more

ดำเนินงานจัดเตรียมสถานทีเพือจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 1 เมษายน 2567

Read more

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงศึกษาธิการ ขอ

Read more

1 เมษายน ครบรอบวันสภาปนากระทรงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ” และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

Read more

🔴 LIVE พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.

Read more

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

Read more

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

Read more