ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง (สกร.อำเภอเจาะไอร้อง) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

เลขที่ – ถนนไอร์สะเตียร์-เจาะไอร้อง ตำบลจวบ

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 544 177

โทรสาร 073 544 177

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th/nfe.choairong9613@gmail.com