ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง

ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 544177 โทรสาร 073 544177

สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮายีรีน

ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 0997025810 (อ.นิรดา ครูผู้สอน)