โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

📢 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
เชิญชวน ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับบริการ
📝 ในวันที่ 28 เมษายน 2567 นี้
🕗 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น.
🏠 ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส