ดอก ‘ม่วงเทพรัตน์’ ดอกไม้งามพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดอก ‘ม่วงเทพรัตน์’ ดอกไม้งามพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🔸️

‘ม่วงเทพรัตน์’ เป็นไม้ล้มลุก ตระกูลพืชท้องถิ่นของเกาะ Socotra หมู่เกาะ Yemen ในมหาสมุทรอินเดีย ได้รับพระราชทานนามว่า ‘ม่วงเทพรันต์’ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

ใบมีสีเขียวเข้ม ความสูงของลำต้นในสภาพธรรมชาติประมาณ ๖๐ ซม.โดยทั่วไปจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูร้อน ดอกสีม่วงอมฟ้า รูปร่างของดอกเมื่อบานเต็มที่แล้ว มีทรงคล้ายดาว เกสรตัวผู้สีเหลืองสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมีกลิ่นหอมอ่อนๆโดยที่ ‘ม่วงเทพรัตน์’ สามารถขยายพันธุ์ออกดอกในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อย่างสม่ำเสมอ

โครงการ อพ.สธ. เห็นศักยภาพในการผลิตพืชชนิดนี้ จึงได้จัดทำโครงการผลิตและจำหน่าย ‘ม่วงเทพรัตน์’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ผลิตเนื้อเยื่อ และผู้ซื้อสามารถนำออกปลูกสู่สภาพธรรมชาติ ด้วยการนำ ‘ม่วงเทพรัตน์’ ออกจากขวดเพาะ ไปปลูกลงกระถางได้สวยงามน่ารักน่าทะนุถนอมมาก แต่ในระยะแรกต้องเลี้ยงในที่ร่ม เพื่อลดการระเหยความชื้นสักระยะหนึ่ง ก่อนทำเป็นไม้ประดับต่อไป

ข้อมูล : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)