วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน ของปวงชนชาวไทย”

#สกร.อำเภอเจาะไอร้อง

📌ขอเชิญชวนนักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอเจาะไอร้อง

✨✨ร่วมชมนิทรรศการ และกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน เพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน