ผูกผ้าระบายสีม่วงพร้อมด้วยสีขาวบริเวณรั้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเจาะไอร้อง

****************************************************

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวรัตนาวาตี ซายอ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวซาณียา ยะโก๊ะ ข้าราชการครู นางสาวนิรดา เอียดสอาด ครูอาสาปอเนาะ นายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ครูอาสาสมัครฯศกร.ตำบลจวบ และนายศรัณย์ ต่วนบือซา ผูกผ้าระบายสีม่วงพร้อมด้วยสีขาวบริเวณรั้ว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษา วันรักการอ่าน ณ บริเวณรั้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส