นิเทศการสอบ N-net ด้วยระบบ digital testing ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายมะสุขรี ซีเดะ หัวหน้าศูนย์สอบ พร้อมด้วย คณะครู สกร..อำเภอเจาะไอร้อง ที่รับผิดชอบการสอบ N-net ระบบ digital testing รับการนิเทศติดตามการ จัดสอบ N-net จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และคณะ นิเทศติดตามในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส