แหล่งเรียนรู้

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร

ตั้งอยู่ที่บ้านเจาะเกาะ           หมู่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ 151-2-57.5 ไร่

  ศาลาทรงงาน

อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านปีแนมูดอ  ในพื้นที่ตำบลบูกิต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  บริเวณเชิงเขาเหนือพื้นที่ดังกล่าว  กรมชลประทานได้พิจารณาโครงการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศออกแบบและจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กปีงบประมาณ 2525