ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต :

📢ประกาศเปิดรับสมัคร
ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต :
หลักสูตรสร้างสื่อการเรียนรู้ สุดปัง !! สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom (ออนไลน์)
รุ่นที่ 8-10

  • ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/S4h5sr556mtPDDsE7
    ** จำกัดจำนวน รุ่นละ 100 ท่าน เท่านั้น
    *** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://awesome-media.my.canva.site/
    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2567
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567