📢สคบศ. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา

📢สคบศ. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่
💻ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom
⏰️ระยะเวลาอบรม
🧡รุ่นที่ 8 วันที่ 22 – 23 เมษายน 2567
💚รุ่นที่ 9 วันที่ 25 – 26 เมษายน 2567
💥จำกัดจำนวนรุ่นละ 100 ท่านเท่านั่น💥
💕ลงทะเบียนฟรี
https://forms.gle/fcCrJTU4xCkNu8az7
✒️สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 เมษายน 2567
🔊ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567