📢สคบศ. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา

ประกาศเปิดรับสมัคร
ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต :
หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโกรม Zoom (ออนไลน์)
รุ่นที่ 10 (วันที่ 24 – 26 เมษายน 2567)

  • ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/S4h5sr556mtPDDsE7
    *** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://liveworksheets-nidtep.my.canva.site/active-learning
    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567