สกร.อำเภอเจาะไอร้อง!!!!!!!!!!!ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

สกร.อำเภอเจาะไอร้อง!!!!!!!!!!!
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง และ ศกร.ตำบล 3 ตำบล จังหวัดนราธิวาส หรือสามารถสอบถามรายละเอียด ติดต่อ 073-544177