ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะศาสตราวิทยา

บ้านกุมุง ม.2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังนราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 090-1782290

E-mail : Sastrawittaya@gmail.com