วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววนิดา สิเดะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีละหมาดฮายัต กิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนิทรรศการให้ภาพเล่าเรื่อง ย้อนรอยอดีต กศน. สู่ สกร. อย่างยั่งยืน

ณ สกร.อำเภอจะแนะ