กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลผดุงมาตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2567 บริเวณหน้าศกรตำบลผดุงมาตร

ณ สกร.อำเภอจะแนะ

Read more

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะมอบหมายให้บุคลากรศกร.ตำบลผดุงมาตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีใจรักการอ่าน

ณ ศกร.ตำบลผดุงมาตร

Read more