โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้นายอัสมิง สาเม๊าะ ครู ศกร.ตำบลดุซงญอเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ตลอดจนสามารถนำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯณ ห้องปลายสยาม ชั้น 10 โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส