ต้อนรับคณะนิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส นิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more

ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ(ชคต.ตำบลจะแนะ)

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more

เป็นวิทยากรแนะนำการจัดการศึกษาอาชีพ (การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง) ให้กับกลุ่มสตรีตำบลจะแนะ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more