ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์
บ้านกือดายือริง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170
โทรศัพท์ 073 -599000
โทรสาร 073-599000
e-mail : kuraan.497812@gmail.com