ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยโต๊ะครู เยี่ยมเยียนผู้เรียนและผู้สูงอายุในปอเนาะ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้เยี่ยมเยียนปอเนาะ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบหมายนายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยโต๊ะครู เยี่ยมเยียนผู้เรียนและผู้สูงอายุในปอเนาะ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนสถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ อีกทั้งเป็นส่งเสริมการทำอาหารและการเรียนรู้การประกอบอาหารเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ สถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส