ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้เรียน จัดกิจกรรมรณรงค์สาระน่ารู้การเลือก สว.

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ และผู้เรียน จัดกิจกรรมรณรงค์สาระน่ารู้การเลือก สว. การสรรหา สว. และคุณสมบัติ สว. อีกทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ ณ ถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส