ครูอาสาฯปอเนาะ จัดโครงการศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะครูอาสาฯปอเนาะ

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ จัดโครงการศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเราะฮ์ซับอีย๊ะห์ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส