ครูอาสาฯปอเนาะ วางแผนและซักซ้อมการทำโครงงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วย
นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมนักศึกษาในการจัดทำโครงงาน ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะต่อไป ศกร.ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส