ครูอาสาฯปอเนาะ จัดเตรียมสถานที่

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร พร้อมด้วยนายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน 18 มีนาคม 2567 นี้ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส