ครูอาสาฯปอเนาะ จัดโครงการอบรมการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร พร้อมด้วยนายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ จัดโครงการอบรมการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนของนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ โดยมี นายรุสมัน หะยีมะลี ครูโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบากง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส