ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร พร้อมด้วยนายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนต่อไป ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส