ครูอาสาฯปอเนาะ ให้การต้อนรับนายอำเภอบาเจาะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ให้การต้อนรับ นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ ณ สถาบันปอเนาะกูร
อ่านกูเราะฮ์ซับอียะห์ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส