ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร และนายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ นำโดย นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะและผู้นำชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส