แหล่งเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ

กุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์1/3 ม.8 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
อัล-ฟุรกอน143 ม.5 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
นัสรีนวิทยา146 ม.7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ดารุลแอ็นศอร์153/2 ม.3 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ..นราธิวาส
มัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน114 ม..6 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ดารุลอูลูม39/1 ม.1 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
บากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์13/2 ม.2 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส