(ชื่อเรื่องปราชญ์คนที่ 2)

ปราชญ์คนที่ 2 การประดิษฐ์

แบบสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น การประดิษฐ์

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขา ศิลปะกรรม ด้านงานประดิษฐ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอบาเจาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส

ชื่อ-สกุล/กลุ่มผู้สร้างสรรค์  นางสาวนิอาซีเราะ  ฮามิ

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่   116/1  หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุกาสาเมาะ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  96170

พิกัด  6.595009,101.612869

เบอร์โทรศัพท์  088-3891151

ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น   

จากการที่มีภูมิปัญญาเป็นไปในทางที่ศึกษาด้วยตนเอง ดูในยูทูบ และรวมทั้งมีพื้นฐานที่เคยเรียนในระดับมัธยมมาก่อนแล้ว อีกทั้งนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสให้แก่คนชุมชนได้รู้จักและนำมาเป็นภูมิปัญญาในการต่อยอดให้แก่คนรุ่นหลังอีกด้วย

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีลักษณะที่สามารถจะสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง อีกทั้งศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งเป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมซุ้มของมัสยิด งานเมาลิด งานอาซูรอ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ในการประดิษฐ์การทำซุ้มแต่งงานแบบธรรมชาติด้วยก้าน ใบของมะพร้าว ทั้งนี้สามารถเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ปัจจุบันลูมีการพัฒนา ในการออกแบบลวดลาย ที่หลากหลาย เช่น ดอกต่างๆ ลายต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งถือว่าเป็นการสร้างความสนใจให้แก่ประชาชนมากขึ้นอีกด้วย

รูปถ่าย