ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลปะลุกาสาเมาะ

บ้านมาแฮ หมู่ที่ 11 ตำบลปะลุกาสาเมาะ

อำเภอบาเจาะนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96170

โทรศัพท์ 0862863461

โทรสาร 073599000

Email.beemah 52@gmail.com