กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะ

  1. นายอายิ ดาฮามิ          ประธาน
  2. นายไซนูอัลบีดิน อาลีฮา รองประธาน
  3. นายมูฮัมมัด สาและ      กรรมการ
  4. นายมะตาเฮ มามุ         กรรมการ
  5. นายยูกิฟลี มาหะ         กรรมการ
  6. นายมาฮามุ มะแดวี กรรมการและเลขานุการ