ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมนักศึกษาในการจัดทำโครงงาน ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเระใต้ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมนักศึกษาในการจัดทำโครงงาน ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะต่อไป ณ ศกร.ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส