ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบอินทผาลัมให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ได้มอบอินทผาลัม ให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445) ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส