จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมาฮามุ มะแดวี ครูอาสฯปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส