ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมนักศึกษาในการจัดทำโครงงาน ฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

ยบุคลากร และองค์กรนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

คณะครู สกร.อำเภอบาเจาะ ที่ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณ สกร อำเภอบาเจาะเพื่อรักษาความสะอาด

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

คณะครูดำเนินเป็นกรรมการคุมสอบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ

วันที่ 9 มีนาคม 2567

Read more