เสื่อจากใบเตยหนาม

เสื่อ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อปูรองนั่งหรือนอน บางครั้งใช้บังแดด บังลม บังฝน เสื่อทอด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น กระจูด หวาย หรือพลาสติก เมื่อว่างจากการทำนาทำไร่ก็ไปตัดใบเตยหนามมาทอเป็นเสื่อ พร้อมออกแบบให้มีลวดลายสีสันสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น แล้วนำออกวางขายทั้งในตลาดท้องถิ่นและต่างถิ่น ส่งผลให้ผู้ผลิตมีรายได้และมีวิถีชีวิตที่มั่นคง เป็นแนวทางที่น่าสนใจ วันนี้จึงได้นำเรื่องราว เสื่อใบเตยหนาม ผลิตภัณฑ์งามน่าใช้  ทางสถาบันศึกษาปอเนาะเล็งเห็นความสำคัญในการนำมาใช้งาน ซึ่งมีปราชญ์ที่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าว