บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ รับสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางนรูไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร รับสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส