สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน”

พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน” โดยการเล่าสาระดี ๆ จากการอ่านที่บันทึกในสมุด Reading Rally ในวันประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส