บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ดำเนินการนำนักศึกษาเรียนรู้การจัดแสดงScient show ทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเระเหนือ ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมนักศึกษาในการจัด scient show เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะต่อไป ณ สกร.อำเภอบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส