ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบาเระเหนือ

บ้านอาตะบือเระ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระเหนือ

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โทรศัพท์ 073 599000

โทรสาร 073 599000

E-mail :