จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Line OA) ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ในกรณีความซ้ำซ้อนภายในภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more