บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 28 เมษายน 2567 นางนรูไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางกิตติมา ซำยา ครู อาสา ฯ ประจำปอเนาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาดำเนินการกวาดล้างทำความสะอาดโรงอาหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส