ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในวันประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในวันประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส