บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร นางกิตติมา ซำยา ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส