ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณอาคารสกร.อำเภอสุคิริน


วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒน
สิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยด้วย คณะครู และบุคคลการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของดิน บริเวณอาคาร สกร. อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส