ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลปูโยะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2567 ณ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส