จัดการเรียนรู้ระดับ ม.ต้น ณ ศรช.จือแรตูลี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายมุสลิมันห์ แวสะมะแอ ครูอาสาฯประจำ ศรช. จัดการเรียนรู้ระดับ ม.ต้น ในรายวิชาสังคมศึกษา ณ ศรช.จือแรตูลี ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส