ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชื่อโครงงานวัสดุเหลือใช้จากเศษเหล็ก)

#โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายมุสลิมันห์ แวสะมะแอ ครูอาสาฯประจำ ศรช. และนางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ นำนักศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567 ชื่อโครงงานวัสดุเหลือใช้จากเศษเหล็ก ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส