ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชื่อโครงงานถ้วยจุดกำยานจากกะลามะพร้าว)

#โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวนูรีซัน สาเมาะ ครูผู้ช่วย และนางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ นำนักศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567 ชื่อโครงงานถ้วยจุดกำยานจากกะลามะพร้าว ณ บริเวณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส